Oorzaken faillissement

Oorzaken van een faillissement

De meeste van ondernemers zien in hun accountant of administratiekantoor de ideale adviseur. En daar zit nu net het probleem, het administratiekantoor of accountant registreert vaak achteraf en is niet in staat om de ondernemer te overtuigen om in te grijpen bij financieel zwaar weer. Daarnaast zijn sommige ondernemers zo overtuigd van hun gelijk dat zijn niet ingrijpen ondanks vele jaren van verlies. Ook op het gebied van debiteurenbeheer laten ondernemers steken vallen net zoals het adequaat bijhouden van de administratie. Ik ken voorbeelden van bedrijven waar de jaarcijfers tot 3 jaar terug niet klaar zijn. De ondernemers sturen op liquiditeit, pas als er echt geen geld meer is wordt er ingegrepen. Dat is meestal te laat om nog iets te kunnen betekenen voor die ondernemers. Hoewel de oorzaak van een faillissement meestal bij de ondernemer zelf ligt probeert hij ALTIJD de schuld bij een ander neer te leggen. Dat vind ik ook zo wonderlijk.

De kansen om failliet te gaan

Als je in Nederland failliet gaat roept dat vaak negatieve reacties op. Dat is ook direct het grootste probleem om failliet te gaan omdat het daarna lastig is om verder te gaan. Dat is althans de mening van de ondernemers die dreigen failliet te gaan. De publieke opinie is echter milder in haar oordeel vanwege een faillissement, mits het geen frauduleus faillissement is. Het is zeker geen schande meer! Eigenlijk is een faillissement fantastisch. Weg problemen, weg schuld, weg stress, weg personeel . . . . weg alle andere ellende. Eindelijk weer een goede nachtrust. Dat is wat ondernemers mij na verloop van tijd vertellen als het faillissement is uitgesproken en een doorstart is gemaakt. Vooraf zien ze er als een berg tegenop, terwijl de praktijk heel anders is. Al jaren gebruik ik de volgende –geruststellende- woorden naar ondernemers in financiële problemen: De mens lijdt het meest van hetgeen hij vreest. De gedachten zijn erger dan de problemen die een faillissement met zich meebrengt!

Toch is het niet zo dat ik alleen druk ben bedrijven te adviseren om failliet te gaan. Daar waar er mogelijkheden zijn, probeer ik altijd om een dreigend faillissement te voorkomen. Bij een doorstart blijft het moeilijk om leveranciers en financiers te vinden, dat blijft het grootste bezwaar. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, meestal biedt de Gemeente met een Bbz regeling uitkomst of kan een microkrediet via Qredits worden geregeld. Ook crowdfunding is populair. Informal investors zijn ook steeds vaker geïnteresseerd om een onderneming in moeilijkheden te financieren.

Het is moeilijk om een echte kansberekening te maken om failliet te gaan. Bepaalde bedrijfssectoren worden in deze tijd extra hard getroffen. Houdt de financiële cijfers heel goed in de gaten en reageer direct op slecht nieuws.

Wanneer dreigt een faillissement

1)     Bij hoge rente en financieringslasten

Doordat een ondernemer snel groeit heeft hij kapitaal nodig. Door de bank wordt dat meestal verstrekt in de vorm van een rekening courant krediet. Dat zijn kort lopende schulden die vaak te lang volledig worden gebruikt. Eigenlijk moet dat RC zo snel mogelijk een positieve stand worden en als dat niet gebeurt ontstaat gevaar.

2)     Bij een lage omzet

Ondernemers die de branchecijfers niet kennen en daar dus niet op anticipeerden zijn constant in gevaar. Je moet weten wat de concurrentie doet, zodat je je eigen cijfers daarmee kunt vergelijken. Als jij achter blijft bij de markt is dat een teken aan de wand maar dan kan je nog ingrijpen. De omzet kan grillig zijn, dat is een normaal iets. Meten is weten!

3)     Bij traag of niet betalende debiteuren

Hoe langer uw debiteuren openstaan, hoe groter de kans dat ze helemaal niet meer betalen. Slecht betalende debiteuren tast uw liquiditeitspositie aan en brengt de onderneming in gevaar. Bij een ernstig tekort aan geld gaat de onderneming ten onder, ook al heeft u een grote (onbetaalde!) debiteurenportefeuille. Zit  dus achter uw geld aan, zelfs indien dat ten koste gaat van de relatie met die schuldenaar. Die schuldenaar kan namelijk de volgende potentiele klant voor een faillissement zijn.

4)     Bij een ondoorzichtige kostprijs

Veel ondernemers kennen hun kostprijs niet. Bij een productiebedrijf is de kostprijs heel belangrijk, maar ook een uitzendbureau en schoonmaakbedrijf moeten weten wat hun uurtarief is. Kent u uw kostprijs? De meeste ondernemers kunnen mij daar niet direct een antwoord op geven. Als je niet weet wat je kostprijs is dan ben je al in een glijvlucht onderweg  naar de afgrond.

5)     Bij hoge vaste kosten

Vaste kosten zoals (auto)leasing, personeelskosten, huisvesting zijn de boosdoeners. Bouw vaste kosten af, maak ze variabel. Weg met die dure leasingauto’s, ga uw personeel payrollen en kijk of dat u een goedkopere locatie kunt vinden. Houd niet vast aan een vals imago!

6)     Bij een groot personeelsverloop

Gemotiveerd personeel is belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Probeer ze aan uw bedrijf te binden. Slechte arbeidsomstandigheden (onduidelijkheid, onzekerheid, te hoge-lage werkdruk) werkt verzuim in de hand. Verzuim resulteert in verloop en verloop zet de continuïteit onder druk. Zo is het plaatje weer rond.

7)     Bij geen idee over kengetallen

U kunt u bedrijf prima sturen op een paar kengetallen. Kengetallen? Welke kengetallen? Ja, daar zit direct het probleem. Veel ondernemers weten niet wat dat zijn en al je niet weet wat kengetallen zijn zitten ze je ook niet in de weg. Hoe snel betalen uw debiteuren, wat is uw omzet per dag, wat zijn uw vaste kosten per dag, wanneer draait u brake-even? Allemaal vragen waarvoor ook prima antwoorden zijn te vinden. Met die kengetallen stuurt u uw bedrijf en zonder wordt het een soort Russische roulette en u kent vast en zeker de afloop daarvan.

Bel nu voor een afspraak!
085 – 23 90 333