Over Eric Pouw

Eric Pouw

Insolventie adviseur
Ik help MKB bedrijven (financieel) orde op zaken te stellen, adviseer over noodzakelijke ingrepen in de organisatie, en ik coach ondernemers op de nieuw ingeslagen weg.

Vanaf 1995 ben ik actief als insolventie- en juridisch adviseur. Ik sta ondernemers bij die in financieel zwaar weer verkeren. Dat doe ik op een onconventionele manier. Deze onconventionele aanpak schept duidelijkheid, scheelt tijd, en houdt het vernieuwings- en veranderingsproces overzichtelijk aan beide kanten. Geen dikke rapporten: de ondernemer spreekt, ik luister, samen komen we eruit en maken een plan. Voor ondersteunende faciliteiten zoals werkkapitaalfinanciering en factoring spreek ik mijn netwerk aan, zo blijven de lijnen kort maar houden we reikwijdte om flexibel te reageren.

Ik ken alle valkuilen waar ondernemers voor kunnen komen te staan, vanuit ervaring bij klanten (ruim 1250 faillissementen in bijna 30 jaar tijd) maar ook uit persoonlijke ervaring . Ik ben iemand van de praktijk die heldere doelen stelt en resultaat wil boeken. Open en betrokken, maar ook nuchter en graag niet te formeel. Eindeloos vergaderen heeft geen zin en daar doe ik dus ook niet aan mee.

Ik stap alleen in bij wederzijds vertrouwen, als het daar aan schort dan heeft mijn inbreng niet zoveel zin. Bovendien wil ik mijn inzet graag verbinden aan de uitkomst van de opdracht. Dat is een bewuste keuze om elke schijn van vrijblijvendheid te vermijden, de waarde van mijn werk wordt bepaald door het eindresultaat.

Bel nu voor een afspraak! 085 - 066 94 00

Bel nu voor een afspraak!
085 – 23 90 333

Faillissement afwenden

EBOOK
Wanneer dreigt een faillissement? De meeste ondernemers zijn op dat punt nogal onduidelijk en zeker niet besluitvaardig. Zonder in te grijpen, laten ze hun schulden oplopen in de veronderstelling dat het zo’n vaart niet zal lopen. Wanneer de schulden aan de bank, fiscus en crediteuren dermate hoog zijn opgelopen dat ze niet meer betaald kunnen worden, dan pas worden er maatregelen genomen om een driegend faillissement af te wenden. Het is mogelijk om een dreigend faillissement af te wenden als u erop tijd bij bent, maar meestal is het al 1 minuut voor 12 en dan zijn er niet veel mogelijkheden meer, dan is een doorstart aan te bevelen.