Faillissement afwenden

Faillissement afwenden

Wanneer dreigt een faillissement? De meeste ondernemers zijn op dat punt nogal onduidelijk en zeker niet besluitvaardig. Zonder in te grijpen, laten ze hun schulden oplopen in de veronderstelling dat het zo’n vaart niet zal lopen. Wanneer de schulden aan de bank, fiscus en crediteuren dermate hoog zijn opgelopen dat ze niet meer betaald kunnen worden, dan pas worden er maatregelen genomen om een dreigend faillissement af te wenden. Het is mogelijk om een dreigend faillissement af te wenden als u erop tijd bij bent, maar meestal is het al 1 minuut voor 12 en dan zijn er niet veel mogelijkheden meer, dan is een doorstart aan te bevelen.

Is een faillissement te voorkomen?

Wanneer de schulden zijn opgelopen en de rekeningen van handelscrediteuren niet meer betaald kunnen worden is dat in iedere geval een sterke aanwijzing dat er iets niet goed gaat. Het is vooral van belang dit soort probleemsituaties te herkennen en te erkennen. U hebt wellicht de neiging om dit soort problemen te negeren, maar dat is een slechte raadgever. Erkenning van het probleem en er op tijd op inspelen is de juiste manier om een faillissement te voorkomen. Alles valt of staat bij de realiteitszin van de ondernemer. Niet ingrijpen en negeren zijn de typische mismanagementmethodes en u weet dat mismanagement is alle gevallen leidt tot een faillissement. Juist het regelmatig toetsen en verbeteren van managementinformatie kan het begin zijn van herstel en een faillissement afwenden. Check de volgende onderwerpen:

 1. Hoe zorgvuldig is de administratie bijgehouden
 2. Is de jaarrekening 2016 al klaar en zijn de publikatiestukken gedeponeerd bij de KvK
 3. Kent u alle kengetallen of stuurt u uw bedrijf op de inkomende geldstromen
 4. Heeft u betalingsonmacht gemeld bij de belastingdienst
 5. Is uw RC krediet bij de bank volledig benut en dat al maanden achter elkaar
 6. Heeft u –samen met uw vrouw- meegetekend voor de RC krediet bij de bank
 7. Welke zekerheden heeft u nog meer aan de bank afgegeven, buiten uw privé borgstelling
 8. Wat is de kostprijs van uw product of diensten
 9. Hoe snel (of langzaam) betalen uw debiteuren
 10. Maakt u gebruik van een factoringmaatschappij
 11. Wat is uw omzet per dag of per week
 12. Hoeveel omzet moet u maken om break-even te draaien
 13. Hoe snel groeit uw bedrijf
 14. Hoe hoog is het ziekteverzuim van uw medewerkers
 15. Hoe hoog zijn uw privé-uitgaven
 16. Hoeveel geld heeft u in RC opgenomen uit het bedrijf
 17. Hoe groot (lees: duur) is uw (leasing)auto
 18. Kunt u met gemak (of met moeite) uw hypotheek voldoen
 19. Staat uw vrouw of vriendin op de loonlijst en doet ze daar ook iets voor
 20. Hoeveel mislukte projecten heeft u de laatste tijd uitgevoerd
 21. Hoe groot (of klein) is uw orderportefeuille
 22. Hoeveel geld geeft u uit aan marketing en sociale media
 23. Doet u aan (sport)sponsoring van uw favoriete voetbalclub en hoeveel opdrachten heeft u binnengehaald
 24. Bent u bang voor een faillissement
 25. Vreest u persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld bij een faillissement

Als er meer dan 5 onderwerpen zijn waar u geen of juist wel een antwoord op heeft zijn dat in ieder geval punten welke direct aangepakt moeten worden. Probeer problemen en onzinnige uitgaven zo snel mogelijk te elimineren wacht daar geen dag langer mee.

Laat een expert een overlevingsplan (stappenplan) maken

Als uw onderneming dreigt failliet te gaan is het nog niet te laat. U erkent namelijk het probleem en daarmee geeft u een eerste aanzet tot een oplossing. Neem een expert in de arm en laat hem de pijnpunten in kaart brengen. Als de pijnpunten in kaart zijn gebracht kan ook bepaald worden op welke manier deze kunnen worden aangepakt. Als uw onderneming in financieel zwaar weer is terecht gekomen is dat niet alleen uw schuld. Ook uw accountant is –mede- verantwoordelijk. Neem daarom nooit uw accountant in de arm als deskundige op het gebied van een herstructurering of doorstart. Een externe partij kan objectief de problemen analyseren en heeft geen last van een tunnelvisie. Juist die tunnelvisie is er vaak de oorzaak van dat ondernemers zo lang blijven doormodderen en zich een punthoofd piekeren hoe tot een oplossing kan worden gekomen. Ik zie ondernemers leiden onder de stress, ze komen niet meer toe aan hun normale werk en ze laten zelfs post ongeopend op hun bureau liggen omdat ze niet meer weten op welke manier te reageren naar het incassobureau, deurwaarder of advocaat. Die ondernemers raken volkomen geblokkeerd.

Hoe ziet een stappenplan eruit?

Het stappenplan is vooral simpel en kort. De oorzaken zijn niet het allerbelangrijkste, alles is gericht op de toekomst. Een stappenplan is geen rapport van 50 pagina’s. Het plan is vooral bedoeld om een dreigend faillissement af te wenden of een doorstart voor te bereiden. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 • Korte bedrijfsomschrijving met gegevens over diensten en/of producten
 • Positie van de onderneming in de markt en een analyse van de mogelijkheden
 • Beschrijving van de directeur / eigenaar met de kwaliteiten en tekortkomingen van die persoon
 • Prognose van de omzetontwikkeling voor de komende 6 tot 12 maanden
 • Operationeel plan + uitwerking
 • Financieel plan + financiering middels crowdfunding, factoring, informal investor
 • Oplossingen voor verbetering management systemen (administratie en kerngetallen)

Wat is het doel van het stappenplan

Het stappenplan is bedoeld om een dreigend faillissement af te wenden door een herstructurering uit te voeren. Onafhankelijk daarvan kan het zijn dat ik onvoldoende tijd krijgen van de schuldeisers om het plan uit te voeren of dat er nog meer tegenvallers (lijken uit de kast vallen!) komen die niet waren (te) voorzien. Dan zal het plan ook uitgevoerd kunnen worden als doorstart scenario. Het enige wat er dan nog aan moet worden toegevoegd is de opstelling/omgang met de curator, maar daarover laten meer. In dat geval zal de onderneming worden voortgezet met een (gedeelte) van de bestaande activiteiten en direct volledig ontdaan zijn van alle kosten die niet meer noodzakelijk zijn voor een winstgevende bedrijfsvoering.

Voor welk scenario ook gekozen wordt, de onderneming moet binnen enkele maanden winstgevend kunnen zijn. De traditionele banken staan namelijk niet te trappelen van ongeduld om te mogen financieren, veelal zijn we aangewezen op meedenkende factoringmaatschappijen, informal investors of crowdfunding. Met een duidelijk en doordacht overlevings- c.q. ondernemingsplan zijn die partijen meestal wel bereidt om mee te denken. Ook die mogelijkheden worden vooraf onderzocht. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Uit mijn lange praktijkervaring moet ik echter wel bekennen dat een succesgarantie afgeven onmogelijk is. We veren mee op de omstandigheden van dat moment. Daar passen we ons telkens op aan.

Bel nu voor een afspraak!
085 – 23 90 333